Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κρανίδι,  5/3/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ. 2671


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΠΡΟΣ
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παράγραφο. 5 του Ν. 3852/10 στις 05/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :


ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων που βρίσκονται στους κάδους και γύρω από αυτούς που παραμένουν σε όλη την έκταση του Δήμου μας επί 25 ημέρες απειλώντας την υγεία των δημοτών μας».


H συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου