Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  29/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 3600
    
                                                                                       
                                                        11η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν  κ.……………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 02/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για την μεταφορά απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  εισόδου – εξόδου για φανοποιείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Π. Ζέρβα επί δημοτικής οδού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών  για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφές χρεών σύμφωνα με το Ν.3463/06.  

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κρανίδι,26/3/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : 48
---------------------------------------
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
3η Συνεδρίαση


Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο : «Αίτηση για προέγκριση επιχείρησης «Πολιτιστικού Ομίλου – Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας», η οποία βρίσκεται στη θέση «Αρτίκι» εκτός της πόλεως του Κρανιδίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου»
ΘΕΜΑ 2Ο : «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Κρανιδίου»


Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου
Δήμητρα Μονά


                

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
    ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
 OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Κρανίδι  22/03/2013
                                                                                                          Αρ.Πρωτ. 3395
                                                            
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )


Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00., σε τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμοί Δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός Όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δ.Κ. Ερμιόνης.

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπών .

ΘΕΜΑ 4Ο : Ψήφιση πιστώσεων .
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι, 22/03/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                         Αρ.Πρωτ. 3378
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ   
      ---------------------------------
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     

                                              

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )


Σας προσκαλούμε την  26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας  διάταξης :

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΤΑΒΕΡΝΑΣ) στην Τοπική Κοινότητα Θερμησίας, του Δήμου Ερμιονίδας της Ευαγγελίας Οικονόμου του Σάββα.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσαμαδός