Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  29/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 3600
    
                                                                                       
                                                        11η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν  κ.……………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 02/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για την μεταφορά απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  εισόδου – εξόδου για φανοποιείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Π. Ζέρβα επί δημοτικής οδού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών  για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφές χρεών σύμφωνα με το Ν.3463/06.  

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου