Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

9η Συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  07/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 2828
    
                                                                                       
                                                                   9η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 11/03/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46/2013 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών τμήματος του τομέα καθαριότητας στον Δήμο Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 35/2013 απόφασης του Δ. Σ  σχετικά με ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας  για το οικ. έτος 2013.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρου  72    του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με αίτημα των σχολών οδηγών  Κρανιδίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου