Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  15/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 3178
    
                                                                                       
                                                              10η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10  στις 22/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου Ερμιόνης  « Γ.& Ε. Μπουρνάκη».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς  επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δ. Σ του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας  για την διετία 2012-2014.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δ. Σ της σχολικής επιτροπής Α΄/ βαθμιας εκπαίδευσης για την διετία 2012-2014.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δ. Σ της σχολικής επιτροπής Β΄/ βαθμιας εκπαίδευσης για την διετία 2012-2014.

ΘΕΜΑ 6ο: Σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με 8/μηνη σύμβαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με 2/μηνη σύμβαση.

ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α για πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 9ο: Σχετικά με έγγραφο της Κτηματικής υπηρεσία για την προβλήτα στην θέση  «ΜΕΤΟΧΙ» Ερμιόνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θέση «ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Συμμετοχή Δήμου στο πρόγραμμα ενίσχυσης με τρόφιμα απόρων δημοτών.

ΘΕΜΑ 12ο: Σχετικά με συμμετοχή στο πρόγραμμα με διακριτό τίτλο:  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας
σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10».

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης Πολιτισμού &   Παιδείας στον τομέα των πόρων.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου  72 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.ΕΙ. στο Δήμο Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 17ο: Σχετικά με αίτημα υλοποίησης πρακτικής άσκησης στο Δήμο της σπουδάστριας   κ. Μαρίας Σκοπελίτου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου