Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κρανίδι, 04/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                           Αρ. Πρωτοκ.:2602
                                                                                
                                                                                          8η Συνεδρίαση
  
ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 8/3/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ : «Έγκριση - Ψήφιση προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ερμιονίδας για το Οικονομικό Έτος 2013».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου