Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 31/01/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 1501
                                                                               
                                                                                          3η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις  4 /2/2014 ημέρα Τρίτη ώρα 20:00 για συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στο Στ Ε κατά της υπαγωγής της προβλήτας στη θέση  «ΜΕΤΟΧΙ» Θερμησίας στην αρμοδιότητα του Λιμενικού ταμείου Ύδρας.

2ο: Σχετικά με αγορές ακινήτων – αίτημα υποβολής δανείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.

3ο: Σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης και επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την στέγαση της υπηρεσίας δόμησης.

4ο: Σχετικά με προμήθεια καυσίμων περιόδου 2014-2015.

5ο: Ανανέωση σύμβασης σχετικά με συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων Αυτοκινήτων.

6ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών οικισμού στη θέση Κόστα της Δ. Κ. Πορτοχελίου.

7ο: Έγκριση Α.Π.Ε του έργου : «Επούλωση λάκκων 2013».

8ο: Σχετικά με τροποποίηση ο. τ 14 του τομέα Α΄ της πόλης του Κρανιδίου (εφαρμογή δικαστικής απόφασης).

9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «επισκευές και συντηρήσεις  σχολείων» αρ. μελέτης 208/2008.

10ο: Γνωμοδότηση Δ. Σ για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θέση ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑ του Δήμου Ερμιονίδας  - αίτημα της εταιρείας ΒΟΥΡΕΚΑΣ –ΠΕΤΑΛΑΣ.

11ο:  Γνωμοδότηση  Δ. Σ για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» στην Τ. Κ Θερμησίας  με αίτημα του  κ. Γ. Κοροντίνη.

12ο: Έγκριση της απόφασης 153/2013 του Δ. Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

13ο: Έγκριση της απόφασης 156/2013 του Δ. Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί
αποδοχής δωρεάς.

14ο: Έγκριση απόφασης του Δ. Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αποδοχής δωρεάς καθιστικών πάγκων.

15ο: Σχετικά με έγγραφο του Κέντρου Οικουμενικών Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών – πρόταση διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα: «Η συμβολή των Κρανιδιωτών Αρχιερέων στα εκκλησιαστικά ,κοινωνικά και οικουμενικά δρώμενα, της μέσο και μεταπολεμικής περιόδου» της χώρας μας.

16ο: Σχετικά με αίτημα αναζήτησης χώρου για skate park.

17ο: Σχετικά με αίτημα της εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 14 Α. Ε».

18ο: Εισήγηση σχετικά με διαγραφές χρεών.

19ο: Σχετικά με την εργασία των υπαλλήλων καθαριότητας και ύδρευσης κατά τα Σαββατοκύριακα  και τις αργίες.

20ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ. Δ. Κ και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

21ο: Σχετικά με αίτημα απόσπασης της κ. Αντωνία Μπαλωνά.

22ο: Αποδοχή και κατανομή 1ης δόσης 2014 στις σχολικές επιτροπές.

23ο: Έγκριση απόφασης 2/2014 της Δ. Κ. Κρανιδίου  - σχετικά με αίτημα της τράπεζας EUROBANK.

24ο: Σχετικά με έγκριση απόφασης 1/2014 του Δ. Σ της «Κοινωφελής επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» του Δήμου Ερμιονίδας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

25ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Ν. Π. Δ. Δ Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης  - Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας και της «Κοινωφελής επιχείρησης  Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» του Δήμου Ερμιονίδας.

26ο: Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου της Δ. Κ. Ερμιόνης στο ΥΠΠΟΑ για τοποθέτηση ρωμαϊκής σαρκοφάγου.

27ο: Αίτημα του Δ. Σ κ. Π. Αποστόλου για θέματα ύδρευσης στην Τ. Κ. Διδύμων.

       
    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        Κρανίδι  28/01/2014
                                                                                                Αρ.Πρωτ. 1311
                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
   
Σας προσκαλούμε την 3η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμοί δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για Επιτροπές 2014.

ΘΕΜΑ 4Ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής  Επιτροπής


ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1999 – 2006 … συνέχεια (3)

Πρόκειται για το οικόπεδο που αγοράστηκε ακριβώς απέναντι από το Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. 
Το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε λόγω απώλειας της χρηματοδότησης του έργου αποχέτευσης Δήμου Κρανιδίου κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. 
 Μετά την πρόσφατη επανένταξη του έργου στο Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. και την αναμενόμενη εκ νέου δημοπράτησή του, το οικόπεδο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Προσωρινά χρησιμοποιείται ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  Εμμανουήλ Π. Φλωρής στην 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις  28/01/ 2014 με πρώτο Θέμα της ημερήσιας διάταξης την Υποβάθμιση των Λιμενικών Αρχών ζήτησε ψήφισμα-διαμαρτυρία και κατέθεσε τις θέσεις του ως ακολούθως: 

Με μεγάλη δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε τις τροποποιήσεις που σχεδιάζονται από το  Υπουργείο Ναυτιλίας κι Αιγαίου, στο όνομα  των μεταρρυθμιστικών δράσεων για την υποβάθμιση των Υπολιμεναρχείων Πορτοχελίου κι Ερμιόνης σε Λιμενικά Τμήματα και  την κατάργηση του   Λιμενικού  Σταθμού της Κοιλάδας.
Διαφωνώ, ενίσταμαι και διαμαρτύρομαι έντονα στο  Υ.Ν.Α. για την επερχόμενη αναδιάρθρωση ως προς το Δήμο Ερμιονίδας κι αιτούμαι να παραμείνουν ως έχουν τα Υ/Χ   Πορτοχελίου  κι  Ερμιόνης όπως κι ο Λ.Σ Κοιλάδας για τους παρακάτω λόγους:

1ον Αυτή η εξέλιξη, θα έχει σαν αποτέλεσμα  την απίστευτη ταλαιπωρία  των Δημοτών μας. Μία ακόμα οικονομική δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν μέσα στη συνεχιζόμενη κρίση κι ύστερα από κατάργηση κι άλλων υπηρεσιών κρατικής παροχής στο Δήμο μας. Το Ναύπλιο, όπου συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες απέχει από το Δήμο μας 70-100 χιλιόμετρα.

2ο Προκύπτει πολύ μεγάλο θέμα ασφάλειας κι εφαρμογής των νόμων για όσους κινούνται στη θαλάσσια, χερσαία κι εξομοιούμενη ζώνη των τριών λιμανιών. Δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι  ο μεγάλος όγκος μονίμων κατοίκων κι επισκεπτών κινείται στις ζώνες λιμένων.

3ον Αστυνόμευση: Όπως είναι αποδεδειγμένο υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα  με κατασχέσεις πλοίων και φορτηγών οχημάτων σχετικά με τη μεταφορά λαθραίων προϊόντων  και την αποβίβαση λαθρομεταναστών σε πολλά σημεία της μεγάλης ακτογραμμής του Δήμου μας.

4ο Χωροθέτηση: Με απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας και τη συνδρομή των Λιμενικών Αρχών των τριών λιμένων έχει γίνει χωροθέτηση και τακτοποίηση κάθε τύπου σκαφών που εποπτεύεται από τη Λιμενική Αστυνομία και θα προκύψει πρόβλημα στις προσεγγίσεις με αποτέλεσμα την αναρχία.

5ο Δρομολόγηση  πλοίων: Παραδοσιακά υπάρχουν δρομολογημένα πλοία στους λιμένες Ερμιόνης και Πορτοχελίου.  Πρόσφατα φιλοξενήσαμε το πλωτό μουσείο «Νεράιδα», που καταδεικνύει την ιστορικότητα των δρομολογίων.

6ον Αλιευτικά σκάφη: Δραστηριοποιούνται και στους τρεις  λιμένες πολλά σκάφη παράκτιας και  μέσης αλιείας. Τα λιμάνια μας έχουν χαρακτηρισθεί επίσημα ως λιμάνια εκφόρτωσης αλιευμάτων. Με δεδομένη την υποχρέωση από το νόμο των κυβερνητών κι ιδιοκτητών των σκαφών να προσκομίζουν ημερολόγια αλιείας, να θεωρούν ημερολόγια γέφυρας και ναυτολόγια για τον απόπλου-κατάπλου, πώς θα μπορέσουν να εκτελεστούν αυτές οι άμεσες πράξεις μετά  την κατάργηση του Λ.Σ. Κοιλάδας;  Προστίθενται  κι άλλα εμπόδια,  στον ήδη επιφορτισμένο με προβλήματα αλιευτικό κλάδο που βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης του.  Κατά τ’ άλλα  οι κυβερνόντες  προτρέπουν  τους πολίτες για την επιστροφή στον πρωτογενή τομέα και τη τόνωση της παραγωγής. Εκτός κι αν τελικά οι αλιείς δεν συγκαταλέγονται στην παραγωγική τάξη.
7ο Υπάρχουν πολλά   καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος με  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στις ζώνες λιμένων που πρέπει  να ελέγχονται από τις λιμενικές αρχές.

8ο Λιμενικά τέλη: Όπως είναι γνωστό μόνον ένστολοι λιμενικοί  υπάλληλοι δύναται να εισπράττουν  χρήματα από τα ελλιμενισμένα σκάφη. Προβλέπεται απαράδεκτα μεγάλη μείωση των εσόδων για το Δ.Λ.Τ.Ε.  Εδώ επισημαίνω  την άψογη συνεργασία των λιμενικών αρχών με το Δ.Λ.Τ.Ε.

9ο Καταφύγιο τουριστικών  σκαφών στο Πορτοχέλι  και Μαρίνα στην Ερμιόνη. Οι παραπάνω ολοκληρωμένες κι εγκεκριμένες μελέτες βρίσκονται στο στάδιο τευχών δημοπράτησης κι επίκειται η έναρξη  εργασιών. Τίθεται θέμα ασφάλειας, αστυνόμευσης  κι εφαρμογής των νόμων στους χώρους αυτούς με δεδομένη τη μείωση προσωπικού στα υποβαθμιζόμενα Υ/Χ.

10ο Στην εξομοιούμενη ζώνη Κοιλάδας πραγματοποιείται μεγάλο έργο του Δ.Λ.Τ.Ε. Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κόστους 125.000,00 € με παροχή νερού και ρεύματος στα ελλιμενισμένα σκάφη. Ανυπαρξία αστυνόμευσης για κακόβουλες και μη  ενέργειες  με την κατάργηση του Λ.Σ. Κοιλάδας.  Επίσης στη χερσαία ζώνη Ερμιόνης στο βόρειο λιμένα θα γίνει προμήθεια πυργίσκων και στο νότιο λιμένα βρίσκεται σ’εξέλιξη  μελέτη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης. Το Υ.Ν.Α που προωθεί αυτές τις αλλαγές έχει αναλογιστεί το κόστος και το μέγεθος των ευθυνών;

11ο Στην Κοιλάδα δραστηριοποιούνται δύο μεγάλα ναυπηγεία όπου πραγματοποιούνται πάνω από πεντακόσιες ανελκύσεις και καθελκύσεις σκαφών ετησίως.

12ο Υπάρχει έμπρακτα έντονο ενδιαφέρον για δημιουργία υδατοδρομίων στα λιμάνια  της αρμοδιότητάς  μας.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Δήμος Ερμιονίδας θα παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Κοιλάδας στο κοινοτικό κατάστημα και το Δ.Λ.Τ.Ε δεσμεύεται  να τοποθετήσει φυλάκιο στη ζώνη λιμένα για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Προσκαλώ σε ανοιχτή  συζήτηση τους δύο Υπουργούς και Βουλευτές του νομού μας  κ. Μανιάτη και κ. Ανδριανό και το Βουλευτή  κ. Κοδέλα να πάρουν θέση και να προσπαθήσουμε από κοινού ν’ανατρέψουμε αυτή την εξέλιξη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ε

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΔΡΑΣ κ.ΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 30/11/2011

Ο κ.Κοτρώνης είχε δεσμευτεί τότε ότι η επισκευή του μώλου στο Μετόχι θα είχε μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ύδρας για τα έκτακτα περιστατικά και μάλιστα σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μετά από αυτή την τοποθέτηση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας είχε ομόφωνα αποφασίσει να κάνει δεκτό το αίτημα του Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού.

Ο καθένας πλέον μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του σε σχέση με το παρασκήνιο που ακολούθησε μέχρι σήμερα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Πέραν αυτού όμως ο Δήμος Ερμιονίδας, με κάθε νόμιμο μέσο, θα βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση.