Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ……


Για την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου έχει οριστεί η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με το χαμένο έργο της αποχέτευσης Κρανιδίου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την Δ. .Ε.Υ.Α.Κ.
Γι’ αυτό το έργο που χάθηκε και απεντάχθηκε λόγω σοβαρών κακοτεχνιών, σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων (ΕΣΠΕΛ), ο εργολάβος διεκδικεί καταρχήν από τη σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δηλ. τους δημότες μας, 615.882,00€ με τους νόμιμους τόκους και έπεται συνέχεια. Αυτό συμβαίνει λόγω των τραγικών παραλείψεων και λαθών της προηγούμενης διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η οποία αντί να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, του έδωσε τα περιθώρια και την δυνατότητα να διαλύσει αυτός την εργολαβία σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Αυτή η απίστευτη εξέλιξη και κατάληξη ενός εγκεκριμένου και χρηματοδοτημένου έργου με 11.035.000,00€ από το 2006, δεν πρέπει ίσως να έχει κανένα προηγούμενο στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και η χρηματοδότηση χάθηκε και το έργο δεν εκτελέστηκε και οι δημότες καλούνται να πληρώσουν ένα τμήμα του έργου που πραγματοποιήθηκε με σοβαρές κακοτεχνίες, που δεν επέτρεψαν ούτε να ολοκληρωθεί ούτε να χρησιμοποιηθεί!

Η σημερινή διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ο Δήμος Ερμιονίδας δίνουμε ένα αγώνα σε όλα τα επίπεδα, νομικό, διοικητικό και πολιτικό, προκειμένου να περιορίσουμε τη ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του Δήμου και των δημοτών μας.

Πέρα από τα αποτελέσματα των δικών, που δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει, από τη πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας και τη διαχείριση αυτή της τραγωδίας, αυτό που επιδιώξαμε και επιδιώκουμε είναι η επανένταξη του έργου και η χρηματοδότησή του από το ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε να καλυφθούν από αυτό οι απαιτήσεις του εργολάβου και όχι από τους δημότες μας.

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  31/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 1213
    
                                                                                       
                                                      4η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 04/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1ο ΘΕΜΑ : Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2013.

2ο ΘΕΜΑ : Τακτοποίηση λογιστικών εγγραφών.

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου ιδιοκτησίας  κ..Ι. Δαγρέ στη θέση «Ασπρόχωμα» της Δ.Κ. Ερμιόνης.

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου  ιδιοκτησίας  «κ..Ι. Δαγρέ  & σία Ε.Ε» στη θέση «Πλάτωμα» Λουκαϊτίου.

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου  ιδιοκτησίας κ. Σταυρόπουλου  στη θέση «Σταυρός» της Τ.Κ. Διδύμων.

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ Φούρνων έτους 2010».

7ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής του έργου : «Διαμόρφωση κεντρικού οδού της   Δ.Δ Φούρνων έτους 2010»

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής   του έργου: «Οδοποιία Δήμου Κρανιδίου έτους 2010»

9ο ΘΕΜΑ : Αίτηση της εταιρείας «ARISTO DEVELOPERS» για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης

10ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με την διαχείριση των Σφαγείων του Δήμου μας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Ακαδημία Στίβου του Δήμου ΕρμιονίδαςΔευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

3η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
    ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
 OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Κρανίδι, 28-01-2013
                                                                                          Αρ.Πρωτ. 1043


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )


Σας προσκαλούμε την 01η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. π.μ., στην 3η συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας  διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση όρων  για την «Διενέργεια διαγωνισμού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κούστας Σταύρος

2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
    ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
 OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    Κρανίδι, 25-01-2013
                                                                                             Αρ.Πρωτ. 921

                                                            
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ., στην 2 Η συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 2 : Κατάρτιση όρων για την «Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κούστας Σταύρος