Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                           ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΡΡ-ΠΒΒ


                         Κρανίδι : 26/11/2013
                         Αρ. Πρωτ : 188              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού 

O Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας διακηρύσσει ότι την 10/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.422,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3731/08, του Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 60/2007.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας, την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά μέχρι και την 10/12/2013 (ώρα 11.00 π.μ., ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν άδεια από την αρμόδια αρχή για να εκτελούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.621,13 € (ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στην Κοινωφελή  Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 17/12/2013 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωφελή  Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια  υπάλληλο κ. Βάσω Λέκκα 2754022462.Ο ΠρόεδροςΓουζούασης Ευάγγελος

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ
Στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα, εκφράστηκε η αντίθεση της ΚΕΔΕ (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος) στην αλλαγή του ισχύοντος εκλογικού νόμου λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Κατά συνέπεια, με δεδομένη τη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι στο θέμα της τυχόν αλλαγής του εκλογικού νόμου το Υπουργείο θα λάβει σοβαρά υπόψη του τη θέση της ΚΕΔΕ, πιθανότατα οι επόμενες εκλογές του Μαΐου θα διεξαχθούν με τον ίδιο νόμο που διεξήχθησαν και το 2010.

Την ενημέρωση είχαμε από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας Δημήτρη Καμιζή ο οποίος συμμετέχει στο συνέδριο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣεισμός 4,1 ρίχτερ πριν από λίγα λεπτά με επίκεντρο στην Ερμιονίδα και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 27/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 15007
                                                                               
                                                                32η Συνεδρίαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10 στις 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή ώρα  20:00 για συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο αποκλειστικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1ο : Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το  άρθρο 281   Κ. Δ. Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (συζήτηση και λήψη  απόφασης για την προσφυγή των υπ΄ αριθμ .68969/22968.4/10/2013 και 68970/22969.4/10/2013 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς επίσης και την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης) 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ξεκίνησε το έργο των αναπλάσεων από την Κοινότητα Θερμησίας. Συγκεκριμένα επιστρώνεται με σταμπαριστό μπετό ο δρόμος Ευαγγελίστριας, ο οποίος ιδιαίτερα σε κάποιο σημείο παρουσίαζε αυξημένη ολισθηρότητα. Παρόμοια έργα θα συνεχιστούν και στην Ερμιόνη και στο Κρανίδι αλλά και στις άλλες Κοινότητες του Δήμου μας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ