Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι, 19/07/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            Αρ.Πρωτ. 8671
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                          

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10. 00 Π.Μ., σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο :Εισήγηση για το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 2Ο : Ψήφιση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 3ο:Κατακύρωση του αποτελέσματος για το έργο «Βελτίωση Βοσκοτόπων»  του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατακύρωση του αποτελέσματος για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων 2013» του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Κατακύρωση του αποτελέσματος για το έργο «Συντήρηση γηπέδου 2013-2014» του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 6ο : Κατάρτιση για το έργο «Επισκευή - Συντήρηση κεντρικών κτιρίων Δημαρχείων» του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 7Ο: Κατάρτιση όρων για το έργο «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων 2013» Δήμου Ερμιονίδας .


O Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου