Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                      
ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ      04 /07/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ:    561
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                     10η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T….ν   κ …………………………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο  Ερμιόνης  την    9η Ιουλίου  του  έτους  2013,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα    19:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  των κάτωθι θεμάτων:

1. «Λήψη απόφασης  για την προμήθεια Ερμαρίων».
2. «Ψήφιση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας».
3.  «Απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο ¨Καθαρισμό χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων Ερμιόνης, Κοιλάδας, Πορτοχελίου και Κόστας¨ μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού».
4. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης του Παπαδία Νικόλαου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πορτοχελίου για το έτος 2013».
5. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης του Παπαδία Νικόλαου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πορτοχελίου για το έτος 2013».
6. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης της Ζιάκα Βαρβάρας για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πορτοχελίου για το έτος 2013».
7. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης του Δημάκη Πέτρου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πορτοχελίου για το έτος 2013».
 

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου