Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

6H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                    
    ---------------------------------------
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ                                                                                                                      
Κρανίδι,22/7/2013                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. :  100

          6η Συνεδρίαση

 

                   Πρόσκληση  Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για  συνεδρίαση της Δημοτικής  Κοινότητας Κρανιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα :        

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Αίτηση για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για ένα έτος στο κατάστημα του Λυγερού Παναγιώτη του Σπυρίδωνα στο Κρανίδι»

ΘΕΜΑ 2ο : «Αίτηση για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για ένα έτος στο κατάστημα του Καπόγιαννη Κοσμά του Παναγιώτη στο Κρανίδι».Η  Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου

Δήμητρα Μονά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου