Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κρανίδι, 19/7/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτοκ.: 8622
                                                                               
                                                                                             18η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10  στις  19/7/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης  -Πολιτισμού και Παιδείας   , σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού.H συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου