Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ 18/07/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ:    614
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                 12η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T ν   κ …………………………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο  Ερμιόνης  την 23η  Ιουλίου του  έτους  2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης επί του μοναδικού θέματος:

« Λήψη απόφασης  περί  Καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με Ζώνη λιμένα στο Μετόχι Θερμησίας Νομού  Αργολίδας » .


Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου