Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ    18/07/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ:    613
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                               11η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T ν   κ …………………………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την 22η Ιουλίου  του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων :

1. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Ψαθά Ιωάννη  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης   για το έτος 2013 ».
2. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Αθανασούλα Ελένης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013».
3. «Ψήφιση πίστωσης για την ύδρευση εξωτερικού χώρου πρασίνου λιμένα Πορτοχελίου».
4. «Λήψη αποφάσεως για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένος Ερμιόνης ».Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου