Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι, 18/04/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                             Αρ.Πρωτ. 4299
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                          


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
   

Σας προσκαλούμε την 22a  του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30., σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας.

Θέμα 2ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου «Επούλωση λάκκων 2013».

Θέμα 3ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση πρώην Γυμνασίου Κρανιδίου».

Θέμα 4ο: Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επούλωση λάκκων 2013».

Θέμα 5 : Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αποπεράτωση πρώην Γυμνασίου Κρανιδίου».

Θέμα 6ο: Επικύρωση πρακτικών κληρώσεων για ορισμό επιτροπών.
α) Για την παραλαβή των έργων:
-   «Προληπτικές εργασίες πυροπροστασίας σε άλση της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης».
-   «Προληπτικές εργασίες πυροπροστασίας σε άλση της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου».
-   Εξωραϊσμός – καθαρισμός Νεκροταφείων».
-   Μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας.
β) για την διενέργεια των δημοπρασιών:
-          Επούλωση λάκκων 2013. 
-        Αποπεράτωση πρώην Γυμνασίου Κρανιδίου.

Θέμα 7ο: Ορισμοί δικηγόρων.

Θέμα 8ο: Ψήφιση πιστώσεων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου