Τρίτη 2 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι, 29/03/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                             Αρ.Πρωτ. 3576
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                          


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
   

Σας προσκαλούμε την 3η  του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00., σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμοί Δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός Όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δ.Κ. Ερμιόνης . 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού κληρώσεων επιτροπών .
Α. Για την δημοπρασία «Διενέργεια διαγωνισμού για την ενοικίαση των Σφαγείων Δήμου Ερμιονίδας».
Β. Για την δημοπρασία «Εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δ.Κ. Ερμιόνης». 

ΘΕΜΑ 4Ο : Ψήφιση πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής


ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου