Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                            
Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 11ης /2013
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

           
ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με επιτυχίες αθλητικών ομάδων του Δήμου μας –τιμητική βράβευση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  84/2013

1.    Σήμερα την  του μηνός Απριλίου   του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.:3600.29/3/2013 πρόσκληση του  Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2.    Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) .

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος

12.Τουτουντζή Δήμητρα 


1. Μπάζος Παναγίωτης

2. Αντωνόπουλος
  Ιωάννης - Γραμματέας

13. Πασαλάρης Παντελής
2.
Παριανός Πέτρος3.Δημαράκης Άρης  

14. Παππάς Νίκος
3.Μπουρίκας Γεώργιος του  Ηλια  
4. Οικονομόπουλος Χρήστος

15. Σαμπάνη–Μπάρδη Παναγιώτα

4. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη
5. Κολυμπάδης Παντελεήμων


16. Σφυρής Δημήτρης


    
5.  Ντούβαλης Δημ
6. Βελούδης Ηλίας17. Κακουριώτης Σωτήρης6. Αποστόλου Παναγ.
7. Μπαλαμπάνης Χρήστος
18.Τζανής Αναστάσιος

7. Μπουρίκας Γεώργιος το
      Δημητρίου

8. Κούστας Σταύρος


19. Σατραβέλας Κων/νος

8.Ρούσσης Ιωάννης
9. Τσαμαδός Ιωάννης10. Φλωρής Εμμανουήλ

.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και προσκλήθηκαν νόμιμα
11. Γουζούασης Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καμιζής νομίμως προσκληθείς, ο οποίος και  παρέστη.
Επίσης παρέστησαν οι  Πρόεδροι των Δ. Κ.: Κρανιδίου  Δ. Μονά και της Τ.Κ. Διδύμων Π.Σερέτης
Δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πορτοχελίου Κ.Κόκκαλης, Ερμιόνης Ι .Κριτσωτάκης καθώς και οι Πρόεδροι των  Τ.Κ. Θερμησίας  Η. Κατσιάβελας, Κοιλάδας Ν.Φασιλής , Φούρνων Α. Πάνου , Ηλιοκάστρου Α. Μούγιος οι οποίοι δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας  Μ. Συμεωνίδου, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται  μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.

3.    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.Δ.Καμιζή ο οποίος είπε τα εξής:
Μετά την  πρόσφατη επιτυχία των αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας και κυρίως τις ποδοσφαιρικής ομάδας Ένωσης Ερμιονίδας  η οποία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια σε όμιλο της Δ΄ Εθνικής  καθώς και η ομάδα των σκακιστών του Αθλητικού Ομίλου Κρανιδίου ,αλλά απ΄ότι πληροφορούμαι και η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του Α.Ο.Κ . έχουν μια καλή πορεία που μπορεί να τους οδηγήσει στο πρωτάθλημα ,για όλες αυτές τις επιτυχίες ζητώ από το Δ.Σ να αποφασίσουμε τα εξής:
Α. Την έκφραση συγχαρητηρίων για την ανάδειξη της Ποδοσφαιρικής ομάδας «Ένωσης Ερμιονίδας» ως πρωταθλήτρια ομίλου  Δ΄ Εθνικής
Β. Την έκφραση συγχαρητηρίων στους αθλητές του Α.Ο.Κ. (Αθλητικού Ομίλου Κρανιδίου) στο μπάσκετ και στο σκάκι για τις επιτυχίες τους..
Γ. Την διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης από τον Δήμο Ερμιονίδας για να βραβευτούν οι ομάδες ,οι αθλητές και οι διοίκηση των παραπάνω  ομάδων.
Η παραπάνω τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα  στο Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ,ότι ο Δήμος μας πάντα υποστήριζε και στο μέλλον θα υποστηρίζει ,την δράση των αθλητικών σωματείων – συλλόγων .
Το έτος 2012 αν και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική χρονιά , συνεχίσαμε και επιχορηγήσαμε τα αθλητικά σωματεία σύμφωνα με τις αποφάσεις α.α 132/2012 και 145/2012  του Δημοτικού μας  Συμβουλίου  καθώς επίσης επιδιώκουμε μια συνεργασία για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.
4.    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος  έδωσε τον λόγο στον  Δ.Σ κ.Σφυρή Δ. ο οποίος είπε τα εξής:
Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια στις αθλητικές ομάδες του Δήμου για τις επιτυχίες τους και συγκεκριμένα στην πρωταθλήτρια της Δ΄ Εθνικής ποδοσφαιρική ομάδας Ένωση Ερμιονίδας αλλά καις τους αθλητές του Αθλητικού ομίλου Κρανιδίου. Οι ομάδες λειτουργούν ως πρεσβευτές του τόπου μας και πρέπει να τις τιμήσουμε .
5.    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος πήρε τον λόγο και είπε τα εξής:
Κατόπιν της προτάσεως του Δημάρχου καλούμαστε να αποφασίσουμε τα εξής:
Α. Την έκφραση θερμών συγχαρητηρίων στους αθλητές και στην Διοίκηση για την ανάδειξη της Ποδοσφαιρικής ομάδας «Ένωσης Ερμιονίδας» ως πρωταθλήτρια ομίλου  Δ΄ Εθνικής
Β. Την έκφραση θερμών συγχαρητηρίων στους αθλητές και στην διοίκηση του Α.Ο.Κ. (Αθλητικού Ομίλου Κρανιδίου) για τις επιτυχίες τους στο μπάσκετ και στο σκάκι
Γ. Την διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης από τον Δήμο Ερμιονίδας για να βραβευτούν οι ομάδες ,οι αθλητές και η διοίκηση των παραπάνω  ομάδων.

Το Δ.Σ  μετά από διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη:
·         Την τοποθέτηση του  Δημάρχου κ.Δ.Καμιζή 
·         Την πρόταση του   Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Α. Λάμπρου
·         Το Ν.3463/2006
·         Το Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έκφραση θερμών συγχαρητηρίων στους αθλητές και στην Διοίκηση για την ανάδειξη της Ποδοσφαιρικής ομάδας «Ένωσης Ερμιονίδας» ως πρωταθλήτρια ομίλου  Δ΄ Εθνικής
Β. Την έκφραση θερμών συγχαρητηρίων στους αθλητές και στην διοίκηση του Α.Ο.Κ. (Αθλητικού Ομίλου Κρανιδίου) για τις επιτυχίες τους στο μπάσκετ και στο σκάκι
Γ. Την διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης από τον Δήμο Ερμιονίδας για να βραβευτούν οι ομάδες ,οι αθλητές και η διοίκηση των παραπάνω  ομάδων.
Η παραπάνω τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα , στο Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας.


Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  84/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος: Δημαράκης Άρης
Ο Γραμματέας : Aντωνόπουλος Ιωάννης

Οι Σύμβουλοι:   Κολυμπάδης Π., Βελούδης Η., Κούστας Σ., Παππάς Ν. Μπαλαμπάνης Χ., ,Τσαμαδός Ι., Φλωρής Ε., ΓουζούασηςΕ.,ΤουτουντζήΔ Οικονομόπουλος Χ., Πασαλάρης Π.,Σαμπάνη Π.,Σφυρής Δ., Κακουριώτης Σ.,.Τζανής Α., Σατραβέλας Κ.
                                                                                                                               
Οι πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Δ. Μονά,  Π.Σερέτης


Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου