Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                      Ναύπλιο  16-04-2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                              Αριθ. πρωτ.: 4994
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                            
Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου
Πληρ: Δ. Δήμου-Κ. Σπανού- Ι. Μανός
Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου-Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100 Ναύπλιο
Τηλέφωνο: 2752360301,304
Fax:27520-26250
Ε-mail:agro_fyt@argolida.gr


Σας διαβιβάζουμε Δελτίο Τύπου που αφορά το νέο τρόπο ανάθεσης του έργου της παγιδοθεσίας σε εργολαβίες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το 2013, στην Π.Ε. Αργολίδας.
Η ανάδειξη των εργολάβων  θα προκύψει μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι γι’ αυτό το έργο.


Ο   Προϊστάμενος της ΥπηρεσίαςΓεώργιος  Π.  Χαρμπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                         
Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π.Ε  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τμήμα: Π.Ε & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου                               Προς: Μ.Μ.Ε
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο (Ναυπλίου-Ν. Κίου)                               Π.Ε  Αργολίδας
Τηλ.: 2752360301,4                                                              
Tηλ.: 27520-26250                                                                 
E-mail: agro_ fyt@ argolida.gr                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ο έλεγχος του δακοπληθυσμού με τη μέθοδο παγιδοθεσίας τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το 2013 στην Π.Ε. Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί το άμεσο προσεχές διάστημα από την Υπηρεσία μας.
Νέα μέτρα, νέοι κανόνες, νέες πρακτικές.
Μετά τη δραστική μείωση του προσωπικού που ασχολείται με τη Δακοκτονία και αφορούσε τους Τομεάρχες (Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας), την κατάργηση των συνεργείων εδάφους και ένταξή τους στο καθεστώς των εργολαβιών, το νέο μέτρο που θα ισχύσει από τη φετινή χρονιά, αφορά τους παγιδοθέτες.
Έτσι, δημιουργείται εργολαβία και για την παγιδοθεσία, για την οποία θα γίνει ανάδειξη με διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά παγίδα. Η ανώτατη τιμή έχει καθοριστεί από το Υπ.Α.Α.Τ και είναι περίπου 30 ευρώ /παγίδα χωρίς Φ.Π.Α. Υπολογίζεται ότι για την Αργολίδα θα αναρτηθούν περίπου 2.600  παγίδες και ο σχετικός προϋπολογισμός θα κυμανθεί στα  88.000 ευρώ.
Επισημαίνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας ή να απασχολούν άτομο με τα παραπάνω πτυχία με σύμβαση πλήρους απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 15/6 έως 31/10.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα 2752360304, 2752360277.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου