Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ, 22/04/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ: 297
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                6η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης )  την  26η     Aπριλίου  του  έτους  2013,  ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων :

  1. Σχετικά με την από 2/4/2013 αίτηση κ. Ιωσήφ Γανώση .
  2. Περί μη απόδοσης λιμενικών τελών επιβατών επί εκδιδομένων εισιτηρίων επιβατών  της εταιρείας HELLENIC SEA WAYS A.N.E
  3. Έγκριση πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την « Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδότοιχου μικρής προβλήτας λιμένος Ερμιόνης.
  4. « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας «Α. ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Χ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ο.Ε.» για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 ».
  5. « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΑΡΑΚΗ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
  6. « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Δημαράκη Δημητρίου του Ανδρέα για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
  7.  « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Δημητρίου Μάριου του Χρήστου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιουμένης  ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 ».
  8. « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Σαρρή Κοσμά του Μερκουρίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
  9. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φασιλή Σταματίνας  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013».
Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου