Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                           ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΡΡ-ΠΒΒ


                         Κρανίδι : 26/11/2013
                         Αρ. Πρωτ : 188              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού 

O Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας διακηρύσσει ότι την 10/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Δημιουργία αναλυτικού και συνοπτικού περιηγητικού οδηγού, δημιουργία δικτυακού τόπου και αναπαραγωγή αναλυτικού περιηγητικού οδηγού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.422,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3731/08, του Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 60/2007.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας, την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά μέχρι και την 10/12/2013 (ώρα 11.00 π.μ., ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν άδεια από την αρμόδια αρχή για να εκτελούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.621,13 € (ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στην Κοινωφελή  Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 17/12/2013 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωφελή  Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια  υπάλληλο κ. Βάσω Λέκκα 2754022462.Ο ΠρόεδροςΓουζούασης Ευάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου