Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 27/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 15007
                                                                               
                                                                32η Συνεδρίαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10 στις 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή ώρα  20:00 για συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο αποκλειστικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1ο : Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το  άρθρο 281   Κ. Δ. Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (συζήτηση και λήψη  απόφασης για την προσφυγή των υπ΄ αριθμ .68969/22968.4/10/2013 και 68970/22969.4/10/2013 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς επίσης και την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης) 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου