Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι, 24-10-2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                          Αρ.Πρωτ.: 13978
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )


Σας προσκαλούμε την του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση σε ιδιώτη της φόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 4ο : Έκτακτη διαδικασία σχετικά με κατάσβεση πυρκαγιάς στο δεματοποιητή Διδύμων στις 02.11.2013.

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης, εισηγητική στο Δημοτικό Συμβούλιο, επί των προσφορών – προτάσεων των Τραπεζών Δήμου Ερμιονίδας για κατάθεση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Ερμιονίδας.


Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου