Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 14/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 13450
                                                                               
                                                                                             30η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 18/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο : Έγκριση εισόδου –εξόδου κυκλοφοριακής σύνδεσης για τη ταβέρνα «ο δρόμος των Αγίων» της κ. Α. Δημαράκη στη Δ. Κ. Ερμιόνης.

2ο:  Επικύρωση της απόφασης της προϊσταμένης της Δ/νουσας υπηρεσίας (Δ .Υ) του έργου:  «Μελέτη αναπαλαίωση του παλαιού δημοτικού σχολείου Κοιλάδας» σχετικά με έκπτωση του ανάδοχου από  το έργο.

3ο:  Αναδιατύπωση της α. α 281/2012  του Δ. Σ  σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νουσας υπηρεσίας του    έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» π/υ 16.424,500 ευρώ.

4ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

5ο:   Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου  Ερμιονίδας σύμφωνα  με   το άρθρο 281   Κ. Δ. Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

6ο : Σχετικά με έγκριση προγραμματικής  σύμβασης για την μεταφορά των απορριμμάτων.

7ο: Εισήγηση – απόφαση οικονομικής επιτροπής  για συνεργασία του Δήμου με τράπεζα για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

8ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος για το έτος 2012.

9ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Ν. Π .Δ. Δ με την επωνυμία Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης «Γ. και Ε. Μπουρνάκη» για το οικ. έτος 2014.

10ο: Σχετικά με έγγραφο της Δ/νσης  Β΄/ θμιας εκπαίδευσης Αργολίδας περί μεταβολών σχολικών μονάδων  Α΄/θμιας και Β΄/ θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

11ο: Σχετικά με διαγραφή χρεών.

12ο: Σχετικά με αξιώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων.

13ο: Σχετικά με αντικαταστάσεις μελών Α΄/θμιας σχολικής επιτροπής.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου