Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 01/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 13891
                                                                               
                                                                                             29η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 06/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο :Ψήφιση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2014.

2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2013.

3ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας  σύμφωνα  με   το άρθρο 281 Κ.  Δ. Κ. και του άρθρου  72 του Ν.3852/10.

4ο:  Έγκριση εισόδου –εξόδου κυκλοφοριακής σύνδεσης για τη  ταβέρνα «ο δρόμος των Αγίων» της κ. Α. Δημαράκη στη Δ. Κ. Ερμιόνης.

5ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»
2007-2013                            (άξονας προτεραιότητας 4 «προστασία εδαφικών συστημάτων και
διαχείριση  στερεών αποβλήτων» της πράξης : «εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση)» του Δήμου Ερμιονίδας.

6ο: Σχετικά με σύμβαση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης «εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση)» του Δήμου Ερμιονίδας.

7ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος – πρότασης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την χρηματοδότηση αθλητικών έργων στο Δήμο μας.

8ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας για το οικ. έτος 2014.

9ο: Ψήφιση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2014.

10ο: Σχετικά με κατάθεση εγγράφου της εταιρείας «ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α. Ε».

11ο:  Σχετικά με αναφορά  αιρετών και εκπρόσωπων κοινωνικών φορέων  της Δ.Κ. Ερμιόνης για τη λειτουργία επιβατικής γραμμής στο «ΜΕΤΟΧΙ».

12ο: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου : « εργασιών παραχθέντων δεμάτων».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου