Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 17/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 13249
                                                                               
                                                                                             28η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10  στις  21/10/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο : Σχετικά με υποβολή αιτήματος  προς την εφορία Σπηλαιολογίας για την ανάληψη της διαχείρισης του σπηλαίου «ΦΡΑΓΧΘΙ» από τον Δήμο Ερμιονίδας.

2ο : Σχετικά με αίτημα κ. Ν. Βαρδινογιάννη περί ονοματοδοσίας όρμου στην περιοχή «ΘΥΝΙ» Αργολίδας.

3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4ο : Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα  με   το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου  72 του Ν.3852/10.

5ο: Σχετικά με έγκριση απόφασης 41/2013 του Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

6ο: Σχετικά με έγκριση απόφασης 93/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ερμιονίδας  περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

7ο: Σχετικά με αμοιβή Πρόεδρου , Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

8ο: Έγκριση των αποφάσεων 11/2013 και 29/2013 της Δ.Κ. Ερμιόνης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

9ο : Έγκριση ψήφισης απολογισμού οικ. έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης με την επωνυμία: «Γ.και Ε.Μπουρνάκη.

10ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής που συγκροτήθηκε με την α.α 253/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου.

11ο: Σχετικά με έγκριση της  απόφασης 19/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΔημοτικόΑθλητικό Κέντρο Ερμιόνης με την επωνυμία : «Γ. και Ε. Μπουρνάκη».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου