Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 03/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                              Αρ. Πρωτοκ.: 12483
                                                                               
                                                                                             24η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10  στις  7/10/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο:  Σχετικά με ενδεχόμενη κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας.

2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για επιβολή φόρου στα αγροτικά ακίνητα και στις καλλιέργειες.

3ο: Σχετικά με δημοπράτηση του έργου: «Προμήθεια συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Ερμιονίδας».

4ο:  Σχετικά με γνωμοδότηση του Δ.Σ για το έργο: «Μετεγκατάσταση, επέκταση και αύξηση δυναμικότητας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας SEA FARM IONIAN Α.Ε στη θέση Κορακιά της ΠΕ Αργολίδας.

5ο:  Σχετικά με διαγραφές χρεών  σύμφωνα με τον Ν.3463/06.
  
6ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7ο:   Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας  σύμφωνα  με  το  άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρου  72 του Ν.3852/10.

8ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί του ανωτάτου αριθμού χορήγησης νέων αδειών παραγωγικών  και επαγγελματικών πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2014.

 9ο: Σχετικά με ύπαρξη κενών θέσεων προς χρήση στη λαϊκή αγορά Ερμιόνης.

10ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των ανωτάτων αριθμού χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

11ο: Γνωμοδότηση επί του ανωτάτου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ και υπαίθριου εμπορίου τύπου Α΄.

12ο: Σχετικά με  πρόγραμμα τουριστικής προβολής.
   
13ο: Πρακτικό επιτροπής που συγκροτήθηκε με την α.α 253/2013 του Δημοτικού  Συμβουλίου.

14ο: Σχετικά με παραχώρηση χρήσης γηπέδου Κοιλάδας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου