Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ,     18 /10/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:   880
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                   17  η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.
ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   
του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  23η     Οκτωβρίου  του  έτους  2013,  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα    18:00  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων:

1.      «Καθορισμός ανταλλάγματος ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίων και εξομοιούμενων  ζωνών λιμένων Πορτοχελίου –Ερμιόνης –Κοιλάδας για το έτος 2014».
2.      Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από ένταλμα προπληρωμής σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 117/2013 απόφαση Δ.Σ.
3.      Έγκριση αίτησης  ανάληψης δαπάνης (α/α 36 ) και ψήφιση πίστωσης για την  προμήθεια Λαμπτήρων. 
   4. Έγκριση αίτησης ανάληψης δαπάνης  (α/α 37 ) και ψήφιση πίστωσης  για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένος Πορτοχελίου.
5.       Έγκριση αίτησης ανάληψης δαπάνης (α/α 38 ) και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή σε σεμινάριο.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου