Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 10/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 12923
                                                                               
                                                                                             26η Συνεδρίαση


ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις  14/10/2013 ημέρα   Δευτέρα  ώρα  19:30 για συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο παρακάτω  αποκλειστικό   θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο :  Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικ. Έτους 2011.
    
                                               

                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου