Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ, 29/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ: 745
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                

14η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣ
T ν   κ …………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης   την  2α   Σεπτεμβρίου  του  έτους  2013,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  του μοναδικού θέματος:


«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012»


Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου