Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κρανίδι, 30/8/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.:10816
                                                                                
                                                                                             21η Συνεδρίαση
  


ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 3/9/2013 ημέρα Τρίτη ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο : Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας  για το οικ. έτος 2014.

2ο : Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την εξομοίωση χερσαίας ζώνης προβλήτας στο «ΜΕΤΟΧΙ¨» Θερμησίας με την χερσαία ζώνη λιμένα Ερμιονίδας.

3ο : Υποβολή αιτήματος για την δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης της μεταφοράς απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ τη Φυλής.

4ο: Υποβολή πρότασης και υποβολή σχεδίου προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας με χρηματοδότηση του ΥΠΕΚΑ.

5ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δήμου
Ερμιονίδας – ΠΕ Αργολίδας και ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου  για την υλοποίηση του έργου:  «Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Ερμιονίδας για
την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

6ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7ο : Λήψη απόφαση για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων από Τράπεζα.

8ο:  Ανακήρυξη επίτιμων δημοτών  των κ.κ. Γιώργου και Λίτας Λιβανού  για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει  στην Κοινότητας της Κοιλάδας ,στον πρώην Δήμο Κρανιδίου, στο Δήμο Ερμιονίδας και στους φορείς του Δήμου μας.

9ο: Σχετικά με αίτημα εταιρείας ΑΦΟΙ Γ.Γαλανόπουλου και Σία Ε.Ε.

10ο: Αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

11ο: Σχετικά με διαγραφές χρεών σύμφωνα με τον Ν.3463/06 - εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

12ο: Σχετικά με αίτημα  της κ. Αγγελικής Γιαννακοπούλου - Ταμπουρατζή περί γνωμοδότησης  μη ύπαρξης υφιστάμενου  δρόμου επί της ιδιοκτησίας της.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου