Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»

Στο ΦΕΚ 82 ΑΑΠ 29-2-2008 δημοσιεύθηκε η Υπουργική απόφαση με αριθμ. 3157 η οποία αφορά την Χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον λιμένα Πόρτο Χελίου του Δήμου Κρανιδίου Αργολίδας. Σύμφωνα με την πιο πάνω Υ.Α. φορέας διαχείρισης του καταφυγίου είναι ο Δήμος Κρανιδίου.
Με την οικ 34322/1785/04-07-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου.
Για την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου θα προσληφθεί Τεχνικός Σύμβουλος, ο οποίος θα είναι Μηχανικός ή άλλος Εξειδικευμένος Επιστήμονας ανωτάτης σχολής.
Οι βασικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Τεχνικό Σύμβουλο, θα είναι:
  • Συνεργασία με τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την Διοίκηση του Δήμου για την εξεύρεση του πλέον συμφέροντος τρόπου για την υλοποίηση και λειτουργία του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.
  • Προσδιορισμός της διαδικασίας , σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με βάση την οποία θα γίνει η δημοπράτηση του έργου.
  • Σύνταξη της διακήρυξης , σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που θα επιλεγεί , καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που απαιτούνται.
Η αμοιβή του Συμβούλου , για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄ αποκοπή το ποσόν των  7.554,00 € πλέον ΦΠΑ. Το ακριβές αντικείμενο των Υπηρεσιών περιγράφεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι 6 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα βιογραφικά στοιχεία της ομάδας συμπληρωμένα με αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο. Στο φάκελο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η πρότερη συνεργασία των μελών της ομάδας σε άλλα σχετικά έργα ή μελέτες. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010) με απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Δημήτρης Καμιζής

1 σχόλιο:

  1. τα σκουπιδια? η αποχετευση? ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΑ.....Κατα την μειψηφια χανονται κονδυλια, απο ΕΕ, και ο ΛΑΟΣ ''οι υπηκοοι σας '' υπομενουν καρτερικα. Τους ξεγελασε ενα δακρυ. Αλλα για να κουμανταρεις χρειαζεται ΔΥΝΑΜΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή