Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

22Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κρανίδι, 30/8/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.:10817
                                                                                
                                                                                             22η Συνεδρίαση


ΠΡΟΣ
Τ…ν   κ.  ………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις   4/9/2013 ημέρα   Τετάρτη  ώρα  19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  αποκλειστικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο : Έγκριση –ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2014.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου