Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΕΡΜΙΟΝΗ, 29/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ: 746
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                 15η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T ν   κ ………………………………………………….Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο  Ερμιόνης   την  2α  Σεπτεμβρίου   του  έτους  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  των κάτωθι θεμάτων :

  1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  και ορισμό υπολόγου σύμφωνα με την από 22/8/2013 εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας.
  2. Έγκριση αίτησης  ανάληψης δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για την  προμήθεια   Χαλκάδων.
  1. Ανάθεση έργου «Επισκευή γεφυριού μικρής προβλήτας δυτικού τμήματος»
  2. Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014.
  3. Λήψη απόφασης επί της από 19/8/2013 αίτησης του κ. Ιωσήφ Γανώση για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης   για το έτος    2013.
6.  Αποδοχή δωρεάς δεστρών.

Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.



Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου