Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ, 17/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ: 403
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                7η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο  Πορτοχελίου την 22α  Μαΐου του  έτους  2013,  ημέρα Τετάρτη και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως επί  των κάτωθι θεμάτων :

  1. Έγκριση πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την  προμήθεια υλικών  συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων.
  2. Έγκριση πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης .
  3. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης  για την συντήρηση φάρου λιμένος Κοιλάδας.
  4. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Δημητρίου Μάριου του Χρήστου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2013 .
  5. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της  κας  ΙΑΤΡΟΥ Ελένης του Παντελή για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013 .
  6. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας  ΑΦΟΙ  Π. ΚΥΡΙΑΖΗ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2013 .
  7. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας   ΦΑΣΙΛΗ  Θεοφανείας για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013
  1. Κατάρτιση  όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης Κόστας  για  τοποθέτηση κινητής καντίνας.


Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου