Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  16/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρωτοκ. 5299
    
                                                                                       
                                                                14η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    

ΠΡΟΣ
Τ…ν  κ.……………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 20/05/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω αποκλειστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης έτους 2013».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π. Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «επισκευές και συντηρήσεις σχολείων» 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «αντικατάσταση - επισκευή κουφωμάτων κτιρίου Παιδικού σταθμού» (μελέτη 9 /2010 της  Τ.Υ.Δ.Κ ).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αγροτική οδοποιία» (μελέτη 102/2010).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «συντήρηση και επισκευή σχολείου Ηλιοκάστρου» (μελέτη 166/2010 της Τ.Υ.Δ.Κ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «επισκευή – συντήρηση κτιρίου Μίληση» (μελέτη 189/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «συντήρηση και επισκευή Λαογραφικού Μουσείου (μελέτη 153/2010).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών πρώην Δήμου Κρανιδίου» μελέτη 104/2010 της Τ.Υ.Δ.Κ.).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δαπέδου γυμναστηρίου Πορτοχελίου».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου Κοιλάδας» μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Αργολίδας έτους 2008.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.33/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Λιμενικό Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας».

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και του άρθρο72 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης για την συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς ακινήτων - προσφορά της κας Γκιώνη Αγγελικής.

ΘΕΜΑ 14ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα για ίδρυση εσπερινών λυκειακών τάξεων ΕΠΑΛ (επαγγελματικό λύκειο) στο Κρανίδι.

ΘΕΜΑ 16ο: Αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου