Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  02/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρωτοκ. 4833
    
                                                                                       
                                            13η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τ…ν  κ.……………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10  στις 08/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση και παραλαβής τοπογραφικής μελέτης «αποτύπωση έκτασης περίπου 510 στρεμμάτων στην θέση «ΣΑΛΑΝΤΙ» Διδύμων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης  έτους 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με χαρακτηρισμό  επαρχιακών οδών ( σε πρωτεύον ή δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου Κοιλάδας» μελέτη έτους 2008.

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με κύρωση σύμβασης για τη συλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.33/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Λιμενικό Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας».

ΘΕΜΑ 7ο: Σχετικά με επιστολή για την διοργάνωση  του CATAMARANS CUP  REGATTA

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρο72 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση πίστωσης για την συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς ακινήτων – προσφορά της κας Γκιώνη Αγγελικής.

ΘΕΜΑ 10ο: Σχετικά με αιτήματα για την χρήση αιγιαλού και παραλίας  (Υπουργική Απόφαση 29/3/2013).

ΘΕΜΑ 11ο: Αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΘΕΜΑ 12ο: Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου