Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  11/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρωτοκ. 1670
    
                                                                                       
                                                        5η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παράγραφο. 5 του Ν. 3852/10 στις 11/2/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο χώρο δεματοποίησης και αποθήκευσης απορριμμάτων Σταυρού Διδύμων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εκδήλωση πυρκαγιάς».


H συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου