Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 21/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                 ΑρΠρωτοκ.:2208
                                                                                
                                                               7η Συνεδρίαση
  
ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις 25/2/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  «Σχετικά με την διαχείριση των σφαγείων του Δήμου Ερμιονίδας».

ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση για  πρόσληψη  εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: «Σχετικά με την εργασία των υπαλλήλων καθαριότητας και ύδρευσης τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες».

ΘΕΜΑ 4ο: «Σχετικά με εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δ.Κ. Ερμιόνης».

ΘΕΜΑ 5ο: «Σχετικά με έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου για εξαίρεση καταβολής Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου