Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  14/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 1924
    
                                                                                       
                                                         6η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10  στις 18/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1ο ΘΕΜΑ : «Λήψη  νέας απόφασης σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών τμήματος του τομέα καθαριότητας στο Δήμο Ερμιονίδας».

2ο ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την προμήθεια  καυσίμων για  χρονική διάρκεια ενός έτους».

3ο ΘΕΜΑ : «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας».

4ο ΘΕΜΑ : «Σχετικά με το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013».

5ο ΘΕΜΑ : «Σχετικά με τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θέση «Πετροθάλασσα» του Δήμου Ερμιονίδας- Αίτημα της εταιρείας  Paladien Lena Mary”».

6ο ΘΕΜΑ : «Σχετικά με τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «Πλέπι» Θερμησίας –Αίτημα της εταιρίας “Ακτή  Ύδρας  (HYDRA BEACH)”».

7ο ΘΕΜΑ : «Σχετικά με μεταφορά μιας παροχής ρεύματος από το Δήμο  στο Λιμενικό Ταμείο».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου