Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 
 & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00
( 2710 – 225072
7 2710 – 221336

Ε-mail : tedk-a@otenet.gr

Ιστότοπος: www.pedpeloponnisou.gr
Τρίπολη, 27/2/2013
Αρ. Πρωτ.:164

                 ΠΡΟΣ


Μ.Μ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ειδησεογραφία σας το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  η  2η  του 2013,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά το οποίο συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν έχουν ως ακολούθως:

1) Διαχείριση απορριμμάτων

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ  κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη σημαντική απόφαση που έλαβε το ΥΠΕΚΑ και αφορά στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα υποχρεούνται οι Δήμοι που δε διαθέτουν ΧΥΤΑ στη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ άλλων περιοχών. Επίσης το Υπουργείο για την αποφυγή των προστίμων αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση όλων των ενεργών ΧΑΔΑ.

2) Πορεία ΠΕΠ και ΕΣΠΑ

Κοινή διαπίστωση όλων, κατά τη συζήτηση του θέματος, ήταν η μικρή απορρόφηση  των διατιθέμενων πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με άλλες Περιφέρειες.
Η καθυστέρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ελλιπής στελέχωση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό είναι οι βασικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην χαμηλή απορροφητικότητα των διατιθέμενων πόρων.
Για την απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων του ΠΕΠ  θα πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για την ένταξη έργων που είναι ώριμα προς δημοπράτηση. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν εφόσον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα μπορούν να ενταχθούν έργα (Καλοκαίρι 2013)  και να συμαβασιοποιηθούν έργα έως στο τέλος του 2013.
Όσον αφορά την 5η προγραμματική περίοδο τονίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια λάθη και να χαθούν οι διατιθέμενοι πόροι. Οι διαδικασίες ένταξης των έργων πρέπει να αλλάξουν. Να εφαρμοστεί ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Για την απορρόφηση των πόρων κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης των Δήμων καθώς και η στελέχωση των Δήμων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

3) Αξιοποίηση του Προσωπικού των ΚΕΠ σε υπηρεσίες των Δήμων

Για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους και της επιβεβλημένης απαγόρευσης πρόσληψης νέου προσωπικού το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στην ΚΕΔΕ με το οποίο να ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα της χορήγησης του δικαιώματος στους Δήμους απασχόλησης περιστασιακά των υπαλλήλων των ΚΕΠ και σε αντικείμενα πέραν των αρμοδιοτήτων τους,  χωρίς όμως  να υποβαθμιστεί η λειτουργία των ΚΕΠ όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς στους Δημότες.

4) Υλοποίηση προγραμμάτων πεντάμηνης απασχόλησης προσωπικού στους Δήμους

Η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από την Τ.Α. σε τοπικό επίπεδο είναι σήμερα επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε εξαιτίας της υφιστάμενης  ανεργίας. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ με δεδομένη την προηγούμενη εμπειρία των Δήμων από την εφαρμογή δράσεων για την απασχόληση δημοτών τους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον Υπουργό Εργασίας με το οποίο να ζητείται η δυνατότητα  εφαρμογής προγραμμάτων πεντάμηνης απασχόλησης δημοτών.

5) Διοικητικά και οικονομικά θέματα

Με ομόφωνες αποφάσεις εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Έμφαση δόθηκε στο θέμα των υπαλλήλων της ΠΕΔ. Για την αξιοποίηση των υπαλλήλων των ΠΕΔ αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της ΠΕΔ, Δήμων της Περιφερείας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.

6) Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε επιτροπές

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές Νομαρχιακού Επιπέδου.Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Της ΠΕΔ ΠελοποννήσουΝίκας Παναγιώτης
Δήμαρχος Καλαμάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου