Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ, 16/12/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1033
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                          20η  Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.
ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  20η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τουέτους  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30  για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/44  για ψήφιση πίστωσης απόδοσης υπέρ   ΤΑΝ 2012-2013 ».
 2. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/45 για ψήφιση πίστωσης απόδοσης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 2013».
 3. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/46  για ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης ».
 4. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης Α/ 47 για  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια μπλοκ είσπραξης Λιμενικών Δικαιωμάτων ».
 5. ««Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Καραλή Μιχαήλ    του Αναργύρου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 6. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φασιλή  Θεοφανία του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 7. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Σαμπάνη Κυριάκου του Nικολάου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2014»
 8. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Μίζη Σταματίου του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014 και εκτέλεση  εργασιών  »
 9. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φωστίνη Βασιλικής του Ευαγγέλου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2014»
 10. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φασιλή  Σταματίνα του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 11. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας  Δελή Μαργαρίτας του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 12. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Καρακατσάνη Γεώργιου του Ελευθερίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 13. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΛΥΒΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 .


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ
                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου