Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                  
ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΕΡΜΙΟΝΗ, 29/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:   986
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                              19η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

  

ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  4η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους  2013,  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα    18:00  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων:
  1. «Έγκριση του πίνακα  στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας  έτους 2014»
  2. «Ορισμός Δικηγόρου »
  3. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/41  και ανάθεση εκπόνησης μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Νότιο λιμένα Ερμιόνης ».
  4. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/39 για ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή υπευθύνων είσπραξης τέλους επιβατών – οχημάτων».
  5. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  Α/40 για ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή υπευθύνων είσπραξης τέλους επιβατών – οχημάτων».
  6. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης Α/ 42 για  ψήφιση πίστωσης για προμήθεια διαφόρων τύπων λαμπτήρων ».
  7. «Ανάκληση  της υπ. αριθμ. 100/2013 απόφασης ».
  8. «Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό θέσεων  υπαίθριου Εμπορίου»

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ
                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου