Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 13/12/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 15773
                                                                               
                                                                                                                33η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10 στις 18/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 για συζήτηση και  λήψη απόφασης  στα αποκλειστικά  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο :  Σχετικά με λειτουργία γραφείου ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Κρανίδι.

2ο: Έγκριση 1ου Α. Π. Ε του έργου  «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης έτους 2013» αρ. μελέτης 12/2013 της  Δ. Τ. Υ Δ. Ν.

3ο : Σχετικά με αίτημα κ. Γ. Μούγιου περί τροποποίησης ο. τ  του τομέα Α της πόλης του Κρανιδίου.

4ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2013.

5ο : Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014   του Ν .Π .Δ. Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης  -Πολιτισμού και Παιδείας.
  
6ο :  Έγκριση απόφασης του Δ. Σ του Ν. Π .Δ. Δ    Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης  Πολιτισμού και Παιδείας   περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2013.

7ο : Έγκριση ισολογισμού   και απολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης Αθλητισμού  και Περιβάλλοντος οικ. έτους  2012.

8ο :  Έγκριση της απόφασης  130/2013 του Δ. Σ  του Ν. Π. Δ. Δ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ερμιονίδας  - έγκριση πίνακα στοχοθεσίας  οικ. αποτελεσμάτων  έτους 2014.

9ο : Σχετικά με αίτημα   του παραθεριστικού –οικοδομικού συνεταιρισμού  των εκπροσώπων των εργατικών και επαγγελματικών οργανώσεων  περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
 
10ο : Σχετικά με έγκριση  αδειοδότησης καταστήματος (μικρής επιχ/σης αναψυχής προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου)  αίτηση της κ. Αφροδίτης Παπαμαύρου.

11ο : Σχετικά με πρόγραμμα δακοκτονίας  για το έτος 2014.

12ο : Σχετικά με αναδρομικές μισθώσεις ακινήτων.

13ο : Σχετικά  με μίσθωση ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας
      
14ο : Σχετικά με αντικατάσταση μελών σχολικής επιτροπής Α΄/ θμιας εκπαίδευσης.
15ο : Σχετικά με αντικατάσταση  μελών Δ. Σ  Δ. Ε. Υ. Α. Ερμιονίδας.
  
16ο: Εισήγηση της οικ. επιτροπής  σχετικά με δωρεά κτήματος  κ. Η. Πολεμαρχάκη.

17ο: Έγκριση σχετικά με ενοικίαση  εγκαταστάσεων Δημοτικού Σφαγείου.

18ο : Σχετικά με κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές Α/΄θμιας και Β΄/εκπαίδευσης.


 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου