Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 27/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ. 10643
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                                

                                                                                         2η Συνεδρίαση


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΠΡΟΣ MΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
                                                                                    
 
 Τ…ν   κ.  ……………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/10  στις 27/8/2013 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και  γνωμοδότηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : «Συζήτηση και γνωμοδότηση  επί του τεχνικού Προγράμματος, επί του ετησίου προγράμματος δράσης και επί των βασικών κατευθύνσεων του προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας για το έτος2014.»


Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημήτρης Καμιζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου