Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κρανίδι , 2/8/2013
                                                                                            
 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                   Αρ. Πρωτοκ.: 9305
                                                                                
                                                                                             20η Συνεδρίαση
  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


    ΠΡΟΣ                                                                                                    
   Τ…ν   κ.  ……………………………………  
            
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
   
 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του
Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
   των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις  6/8/2013 ημέρα   Τρίτη  ώρα  19:00 για συζήτηση και
   λήψη απόφασης  στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :     1ο :    Έγκριση  Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Αντιμετώπιση
               της  έκτακτης ανάγκης « του Δήμου Ερμιονίδας για την διαχείριση των στερεών
               αποβλήτων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αργολίδας – ΦΟΔΣΑ και
               Δήμου Ερμιονίδας
    2ο :     Αναμόρφωση προϋπολογισμού
    3ο:      Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
               «Τοποθέτηση  πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμιόνης»
              μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας  281/2003
    4ο :     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
              «συντήρηση πρώην Δημαρχείου, Ερμιόνης»   μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας
               25/2010                                                                                 
    5ο:      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
              «Τσιμεντοστρώσεις οδών, πρώην Δήμου Κρανιδίου» μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας
              104/2010                                            
    6ο :     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
              «Αγροτική Οδοποιία» μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας 102/2010                                              
    7ο :     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
              «Τσιμεντοστρώσεις οδών, Τ.Δ .Διδύμων » μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας
              19/2009
    8ο:      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
              «Τσιμεντοστρώσεις οδών, Δ.Δ Κρανιδίου»   μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας
               24/2007    


    9ο :      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
              «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Ερμιόνης»
    10ο:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
              «Κατασκευή αγωγού δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση «Βρωμοσυκιά» στο υπάρχον
              δίκτυο θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ» αρ. μελέτης ΤΥΔΚ 2/2009                   
    11ο :   Aποδοχή μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή  πεζογέφυρας στην Τ.Κ Ηλιοκάστρου»
    12ο :   Ανακήρυξη της καθηγήτριας αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της ΙNDIANA
              των Η.Π.Α  KAREND. VITELLΙ ως επίτιμης δημότισσας του Δήμου Ερμιονίδας                                                
    13ο :   Σχετικά με έγγραφο ΤΑΙΠΕΔ – υποβολή αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης
              περί χαρακτηρισμού οδού ως δημοτικής                                               
    14ο :   Έγκριση απόφασης  υπ. αριθμ. 22/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Αθλητικού
               Κέντρου Ερμιόνης    του Δήμου Ερμιονίδας «Γ.και Ε. Μπουρνάκη» σχετικά με
               αποδοχή δωρεάς κ. Νικολάου Τραυλού
     15ο:    Σχετικά με έγκριση απόφασης υπ. αριθμ.  92/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό
               Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας» σχετικά με ψήφιση Ο.Ε.Υ
     16ο:   Σχετικά  με έγγραφο της Π.Ε Αργολίδας σε σχέση με δήλωση παραίτησης -αίτηση
              Ανάκλησης της εταιρείας MIND COMPASS OVERSEAS A.E εταιρεία αγοράς
              ανάπτυξης  και εκμετάλλευσης ακινήτων
     17ο:   Σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ καλοκαιρινών εκδηλώς
              10-17/8/2013
     18ο:     Σχετικά με  συμμετοχή σε έντυπα  τουριστικής προβολής
         19ο:    Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου Ερμιονίδας  σύμφωνα  μ
                 το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρο72     του Ν.3852/10
     20ο :   Διοργάνωση ημερίδας του Δήμου   με τη συμμετοχή του Πανεπιστήμιου  Πελοποννήσου

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                              ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                

                                                              
                                                  
                                                  
                                   
                                                                       
                                                                                   
                                                                                           

                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου