Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρανίδι, 7/8/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Γραφείο Πρόεδρου Δ.Σ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Κατά την 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ερμιονίδας που πραγματοποιήθηκε την 6/8/2013, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν εγκρίσεις  πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων  που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες δημοτικές περιόδους, κυρίως την δημοτική περίοδο 2007-2010 και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα παρακάτω πρωτόκολλα:

1.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου:  «Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Ερμιόνης» συνολικού προϋπολογισμού 472.000 ευρώ με ΦΠΑ μελέτη της 281/2003 της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  445.134,38 ευρώ με ΦΠΑ ακολούθησε και συμπληρωματικό συμφωνητικό  με το οποίο η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 544.333,50 με ΦΠΑ
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου Ερμιόνης» προϋπολογισμού 261.800 ευρώ με ΦΠΑ μελέτη της 25/2010 της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  235.925,51 ευρώ με ΦΠΑ
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Κρανιδίου» προϋπολογισμού 250.470 ευρώ με ΦΠΑ μελέτη της 104 /2010 της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  132.198,17ευρώ με ΦΠΑ
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ μελέτη της 102/2010 της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  267.490,69 ευρώ με ΦΠΑ
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Διδύμων» προϋπολογισμού 12.193 ευρώ με το ΦΠΑ μελέτη 19/2009 της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  11.948,88 ευρώ με ΦΠΑ
6.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Δ Κρανιδίου » προϋπολογισμού 12.120ευρώμε το ΦΠΑ   μελέτη 24/2007της ΤΥΔΚ Αργολίδας στο οποίο δαπανήθηκαν σύμφωνα με το συμφωνητικό  11.848,59 ευρώ με ΦΠΑ

Τα παραπάνω πρωτόκολλα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας κατόπιν της παρακάτω εισήγησης – τοποθέτησης του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καμιζή

« Εγκρίνουμε για τυπικούς λόγους τα παραπάνω πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων όπως αυτά πιστοποιήθηκαν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, διατηρώντας όμως κάθε επιφύλαξη για το ποιοτικό και ποσοτικό  επίπεδο των εργασιών των παραπάνω  συγκεκριμένων  έργων ,όπως αυτά εκτελέστηκαν κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο»
Η έγκριση των παραπάνω πρωτοκόλλων, σχετίζεται με το κλείσιμο των τεχνικών φακέλων  των έργων και με την επιστροφή των εγγυητικών ,τις οποίες είχαν καταθέσει οι εργολάβοι κατά την περίοδο της ανάθεσης του έργου και δεν σχετίζεται η παραπάνω διαδικασία με μια ουσιαστική αξιολόγηση τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των έργων και των εργασιών ,όσο και με τα συγκριτικά οφέλη που είχαν ή αν είχαν τα έργα αυτά στην τοπική κοινωνία.
Η ομόφωνη έγκριση των παραπάνω πρωτοκόλλων σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καμιζή πραγματοποιήθηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και από τους δύο μόνο συμβούλους της  μειοψηφίας κ.κ. Α.Δημαράκη και Κ. Σατραβέλα.
Kατά την συζήτηση και πριν τη λήψη απόφασης για τα παραπάνω θέματα  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ κ.κ. Δ.Σφυρής , Μπουρίκας Γ. του Ηλία και Α.Τζανής .
Iδιαίτερα η αποχώρηση του  Δ.Σ κ. Δ.Σφυρή δεν έδωσε την δυνατότητα στους παρόντες δημοτικούς συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήσεις καθώς επίσης να δοθούν  οι απαιτούμενες – απαραίτητες  εξηγήσεις για τα συγκεκριμένα έργα .
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ υπερψηφίστηκε από τους εξής Δημοτικούς συμβούλους :
κ.κ.Λάμπρου Α Η. Βελούδης  Ι.Τσαμαδός  Π.Μπάζος  Π.Κολυμπάδης  Χ.Μπαλαμπάνης  Δ.Τουτουντζή  Χ. Οικονομόπουλος   Π.Σαμπάνη   Ε.Φλωρής
Ν.Παππάς   Ε.Γουζούασης  Σ.Κούστας Π.Παριανός
Α.Δημαράκης, Κ.Σατραβέλας

Απόντες από την 20η Συνεδρίαση του Δ.Σ ήταν οι εξής Δ.Σ :
κ.κ. Π.Πασαλάρης , Ι.Αντωνόπουλος , Γ.Μπουρίκας του Δημ. , Π.Αποστόλου Ι.Ρούσσης ,Δ.Ντούβαλης ,Σ.Κακουριώτης ,Κ.Φωστίνη


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου