Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  7/6/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρωτοκ. 6577
    
                                                                                       
                                                        15η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    

ΠΡΟΣ
Τ…ν  κ.……………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 12/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω αποκλειστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας δεξαμενής άρδευσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κρανιδίου.

3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρο72 του Ν.3852/10.

4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «Καταχώρηση ΠΟΠ για το ρόδι Ερμιόνης».

5ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρίας της εταιρείας «ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε» προς τον Δήμαρχο κ.Δ.Καμιζή ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας.

6ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με επαναπροκήρυξη περί ενοικίασης δημοτικών σφαγείων του Δήμου Ερμιονίδας.

7ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή τεχνικής έκθεσης για την μεταφορά απορριμμάτων.

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόφασης α.α 4/2013 περί αλιευτικού καταφυγίου στη θέση «ΠΗΓΑΔΙΑ» της Τ.Κ. Θερμησίας 

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης ,οικ. έτους 2012.

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

11ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με αιτήματα ενοικίασης αιγιαλού  και παραλίας για την τουριστική περίοδο 2013.

12ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με έγκριση της απόφασης α.α 20/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Αθλητικό κέντρο Γ.και Ε.Μπουρνάκη».

13ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 2013».

14ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με την έγκριση απόφασης της επιτροπής παιδείας του Δήμου, σε ότι αφορά τον καθορισμό ζωνών σε σχολεία Α΄/θμιας εκπαίδευσης της Δ.Κ.Κρανιδίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου