Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 27/6/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.:7463
                                                                                

16η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ
Τ…ν   κ.  ……………………………………
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 την 1η/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή μελέτης  με τίτλο :«Βελτίωση βοσκοτόπων έτους 2013».

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε για το έργ : «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών συγκροτημάτων έτους  2012».

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «επισκευή – συντήρηση κτιρίου Μίληση» μελέτη 189/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Αργολίδας.

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «κατασκευή Δεξαμενής και τοποθέτηση αντλίας για την πυροπροστασία δάσους ΜΠΙΣΤΙ» μελέτη της ΤΥΔΚ Αργολίδας 101/2009.

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείου Ηλιοκάστρου»  μελέτη ΤΥΔΚ Αργολίδας 166/2010.

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «συντήρηση  και επισκευή Λαογραφικού Μουσείου μελέτη 153/2010 της Τ.Υ.Δ.Κ Αργολίδας.

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου ιδιοκτησίας κ.κ. Γ.Πουλή – Μ. Μπασιμακόπουλου στην Δ.Κ.Κρανιδίου.

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου ιδιοκτησίας κ.κ. Β.Τσιλού στην Δ.Κ.Πορτοχελίου.

9ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

10ο ΘΕΜΑ: Λήψη νέας απόφασης σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών του τομέα καθαριότητας  - τροποποίηση της απόφασης του  Δ.Σ  με α.α 46/2013.

11ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με τήρηση πρακτικών του Δ.Σ του  Δήμου Ερμιονίδας.

12ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με έμβλημα του Δήμου Ερμιονίδας.

13ο ΘΕΜΑ : Ψήφιση πίστωσης για έντυπο υλικό τουριστικής προβολής.

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης  της υπ΄ αριθμ 80/2013 του  Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ερμιονίδας».

15ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με επιστολή – αίτημα του Αθλητικού  Ομίλου Κρανιδίου (ΑΟΚ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου