Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                      

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΕΡΜΙΟΝΗ, 14/06/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ: 493
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                8η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T….ν   κ …………………………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την 19η   Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση  και λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων :

1.        2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013  
2.    Λήψη αποφάσεως για τον ελαιοχρωματισμό φωτιστικών ιστών, παγκάκια, δεστρών και στεγάστρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Ερμιόνης
3.    Λήψη αποφάσεως περί μη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας
4.   Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του Μέλλου Νικόλαου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 .
5.   Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Δορκοφίκης Σ. – Δορκοφίκης Π. – Ζενεμπίσης Μ. Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013
6.    Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Ξενοδοχεία Α.Κ.Σ.  -  υποκ/μα Ξενοδοχείο Πορτοχέλι για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013
7.    Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Ξενοδοχεία Α.Κ.Σ.  -  υποκ/μα Ξενοδοχείο Πορτοχέλι για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης και θαλάσσιας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2013Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή  στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου